หุ่นยนต์ดูดฝุ่น และ ถูพื้น Roomba

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพร้อมแท่นกำจัดขยะอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชื่อมต่อ Wi-Fi สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

หุ่นยนต์ถูพื้น Braava

ช้อบเป็นคู่ถูกกว่า Bundle Deal

SKU_m6_i3+ copy_resize

Roomba® i3+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 31 มิถุนายน  2567.

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook
Twitter
Email