คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของบริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.irobotthailand.com

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้ เป็นของ บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท หรือ เรา”) จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “การประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้การประมวลผลนี้


การประมวลผลนี้ ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับบริษัท รองรับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการขอรับบริการต่าง ๆ บนมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง และเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในการรับข้อมูลข่าวสาร หรือ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท


ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับบริษัท
 • ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ เช่น กรณีจำเป็นต้องระบุตัวตนของท่านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสาธารณภัย หรือ โรงพยาบาล ในเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการใช้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรณีบริษัท ได้รับคำสั่งศาล หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจ ให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือ ท่าน ตามกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานซึ่งมีแหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ไว้ดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการลงทะเบียนการกรอกเอกสาร เช่น ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำ ตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล เลขบัญชีธนาคาร, ข้อมูลในการจัดส่งและชำระเงินของคุณเพื่อที่จะดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ
2. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น การทำแบบสำรวจ Survey, เก็บโดยการผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าใช้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท หรือ โดยผ่าน Facebook เช่น ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล, Cookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history
3. เก็บข้อมูลจากการเข้ารับบริการ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์, รหัสประจำอุปกรณ์อื่นๆ, หมายเลขซีเรียล, รหัสการขาย, บันทึกการเข้าใช้, เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ปัจจุบัน, ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อผิดพลาด และข้อมูลการใช้งาน

จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เพื่อการลงทะเบียน เพื่อการยืนยันตัวตน สมัครเป็นสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วิดีโอคลิป อีเมล เลขบัญชีธนาคาร
2. เพื่อวิเคราะห์ วิจัย ทางการตลาด เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปแบบการติดต่อ และความสนใจส่วนตัว
3. เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล
4. เพื่อการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ บริการการซ่อมบำรุง และการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล รุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์, รหัสประจำอุปกรณ์อื่นๆ, หมายเลขซีเรียล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

 

บริษัทในเครือ: บริษัทอื่น ๆ ในเครือ บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด ซึ่งเราควบคุมหรือเป็นเจ้าของ บริษัทในเครืออาจรวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกัน เช่น บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง

คู่ค้าทางธุรกิจ: คู่ค้าที่เราร่วมงานด้วยเพื่อให้บริการตามที่คุณขอหรือซื้อ ตัวอย่างเช่น เราอาจร่วมงานกับบริการรับชำระเงินหรือธนาคารเพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่ค้าทางธุรกิจเหล่านี้จะมีการควบคุมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ให้บริการ: บริษัทที่เลือกมาเพื่อให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา เช่น บริษัทที่ช่วยเราเรื่องการขนส่งสินค้า การจัดงานอีเวนท์ การโฆษณา (รวมถึงการโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ชมบนเว็บไซต์ของเรา) เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม: หรือแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือบริษัทที่ส่งอีเมลในนามของเรา เช่น บริษัท บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด

บุคคลอื่น ๆ:  เมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้หรือมีความจำเป็นที่จะคุ้มครองบริการของเรา: เช่น เมื่อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีอำนาจบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของคุณ

สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 •  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การสั่งสินค้าและติดต่อประสานกับบริษัทเจ้าของสินค้า เป็นต้น โดยเราได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 • เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาจนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการยินยอม โดยเราจะดำเนินการให้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความประสงค์จากท่าน

 

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เราจำเป็นต้องมีไว้เพื่อประโยชน์ในการทำนิติกรรมกับท่าน เราจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งหนังสือมายังขอมายังบริษัท


ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย


ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็ปไซต์ www.irobotthailand.com เราแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้การประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การติดต่อสอบถาม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 12 ซอยวิภาวดีรังสิต  22 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางการติดต่อ:  02-512-5888 อีเมล : [email protected]

นโยบายคุกกี้

คุกกี้ – Cookies เป็นไฟล์ตัวอักษรที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาใดๆ (เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ จะมีการ “บันทึก” เมื่อคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ โดยนั้นคุกกี้ไม่มีอันตรายและไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่าน เว็ปไซต์ของเรามีการตั้งค่าของคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกและสามารถดจำท่านได้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • ติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ 
 • ช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการ
 • เพื่อส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ ประเภทดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) เหล่านี้จำเป็นต้องมีในการดำเนินการของเว็บไซต์ของเรา อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเราและเพิ่มสินค้าในตะกร้าสินค้าของท่านได้

 

 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) เป็นคุกกี้ ที่ทำให้เราทราบและสามารถนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราว่าเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 

 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Funtional Cookies) เป็นคุกกี้ ที่ทำการจดจำท่านเมื่อท่านได้กลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งท่านจะได้รับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ จะช่วยให้เราสามารถจัดสินค้าที่เหมาะสมแก่ท่าน ทำการทักทายท่านด้วยชื่อของท่านและจดจำลักษณะต่างๆ ของท่าน (ตัวอย่างเช่น ภาษาที่ท่านเลือก หรือพื้นที่ที่ท่านอาศัย)

 

 คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) เป็นคุกกี้ ที่บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านได้เข้าชมและลิงค์ที่ท่านได้ติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราและโฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลทางการตลาดได้ส่งไปยังท่านโดยเป็นข้อมูลที่ท่านมีความสนใจและเกี่ยวข้อง เราอาจเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามซึ่งให้บริการแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

เว็บบีคอน พิกเซลการติดตาม และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เราและบุคคลที่สามบางรายอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็ปบีคอน (Web Beacon) หรือพิกเซลการติดตาม (Tracking Pixel) ที่สื่อสารข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ เว็บบีคอนสามารถถูกฝังอยู่ในเนื้อหาออนไลน์ อีเมล วิดีโอและสามารถอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์อ่านข้อมูลบางประเภทจากอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรู้ว่าคุณดูเนื้อหาประเภทไหน หรือลิงค์ใดได้รับการกดเพื่อเยี่ยมชมเมื่อไหร เราและบุคคลที่สามบางรายใช้เว็บบีคอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์การใช้บริการของคุณ และ (ร่วมกับคุกกี้) ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นและโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ

การปิดการทำงานของคุกกี้

เว็บเบราส์เซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าการจัดการคุกกี้ การตั้งค่าเหล่านี้มักอยู่ในส่วนของ “ตัวเลือก” หรือ “การแสดงผล” บนเบราส์เซอร์ ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) โปรดทราบว่าหากท่านได้เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ ในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์และตั้งค่าส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องรับคุกกี้ ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตของท่าน 

เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่า เราสามารถที่จะใส่ประเภทของชุดคุกกี้ทางด้านบนนี้ในอุปกรณ์ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งค่าเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ในบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น ลักษณะการทำงานของเว็ปในรูปแบบต่าง ๆ และอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โปรดทราบว่าผู้ที่ทำการโฆษณาและบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ ของตนเองในการติดตามเมื่อท่านกดดูโฆษณาหรือลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้จะรับผิดชอบต่อการตั้งค่า

ผู้ใช้บริการควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ เราจะเปลี่ยนวันที่ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ที่ระบุอยู่ในหัวข้อถัดไป “และจะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงใหม่บนหน้าเว็บเพจนี้

การติดต่อสอบถาม

ชื่อ: บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 12 ซอยวิภาวดีรังสิต  22 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ช่องทางการติดต่อ:  02-512-5888 อีเมล : [email protected]

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564