หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพร้อมแท่นกำจัดขยะอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชื่อมต่อ Wi-Fi สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

หุ่นยนต์ถูพื้น Braava

ช้อบเป็นคู่ถูกกว่า Bundle Deal

SKU_m6_i3+ copy_resize

Roomba® i3+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_s9+ copy_resize

Roomba s9+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_i7+ copy_resize

Roomba® i7+ Braava jet® m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_i7 copy_resize

Roomba i7 Braava jet m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_i3+ copy_resize

Roomba® i3+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

s9 _m6_Black_Photo_Studio_Bundle_Flag_1000x1000 (3)

Roomba s9+ Black Braava jet m6 Robot Mop Bundle NEW

irobot_SKU_Braava M6 black + Roomba i7+

Roomba® i7+ Black Braava jet® m6 Robot Mop Bundle NEW

irobot_SKU_Braava M6 black + Roomba i7

Roomba i7 Black Braava jet m6 Robot Mop Bundle NEW

irobot_SKU_Braava M6 black + Roomba i3+

Roomba® i3+ Black Braava jet m6 Robot Mop Bundle NEW

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 31 มีนาคม  2565.

Facebook
Twitter
Email