หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพร้อมแท่นกำจัดขยะอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชื่อมต่อ Wi-Fi สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น

หุ่นยนต์ถูพื้น Braava

หุ่นยนต์ถูพื้น Braava jet m6

Braava jet m6

หุ่นยนต์ถูพื้น Braava jet m6 สีดำ

Braava jet m6 Black NEW!

ช้อบเป็นคู่ถูกกว่า Bundle Deal

SKU_m6_i3+ copy_resize

Roomba® i3+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_s9+ copy_resize

Roomba s9+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_i7+ copy_resize

Roomba® i7+ Braava jet® m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_i7 copy_resize

Roomba i7 Braava jet m6 Robot Mop Bundle

SKU_m6_i3+ copy_resize

Roomba® i3+ Braava jet m6 Robot Mop Bundle

s9 _m6_Black_Photo_Studio_Bundle_Flag_1000x1000 (3)

Roomba s9+ Black Braava jet m6 Robot Mop Bundle NEW

irobot_SKU_Braava M6 black + Roomba i7+

Roomba® i7+ Black Braava jet® m6 Robot Mop Bundle NEW

irobot_SKU_Braava M6 black + Roomba i7

Roomba i7 Black Braava jet m6 Robot Mop Bundle NEW

irobot_SKU_Braava M6 black + Roomba i3+

Roomba® i3+ Black Braava jet m6 Robot Mop Bundle NEW

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 15 กุมภาพันธ์  2565.

ช้อปดีมีคืน ช้อปสินค้าบริการสูงสุด 30,000.-

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ เป็นกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลเสียภาษีเงินได้ ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น

 

วิธีการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อช้อปออนไลน์

ในขั้นตอนการชำระเงิน  คลิกที่ ‘เลือกต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ’ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งเอกสารทางไปรณีย์ภายใน 14 วันทำการไปยังที่อยู่ตามใบกำกับภาษี


เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน

สินค้า และ บริการ จากผู้ประกอบการภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน


บุคลลที่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’

ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนในปี 2565 ที่ยื่นภาษีในปี 2566 (ไม่เป็นนิติบุคคล)


บุคลลที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล


เอกสารที่ต้องใช้ในการ ลดหย่อนภาษี

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ

 

ช่วยลดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียลงได้ ตามอัตราภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคล ดังนี้

 

 
Facebook
Twitter
Email