วิธีการดู Serial Number ของหุ่นยนต์ iRobot

Roomba

Serial Number ของ Roomba ของคุณ สามารถดูได้อย่างง่ายดายเพียงการนำถังขยะออก เมื่อนำถังขยะออกแล้วให้สังเกตให้หงายเครื่องRoombaขึ้น Serial Number จะถูกติดอยู่ที่ตัวเครื่อง

e Series
500, 600, 700, 800, และ 900 Series

รุ่นของ Roomba (Roomba Model)

หากต้องการค้นหาหมายเลขรุ่น Roomba ของคุณให้พลิกหุ่นยนต์ หมายเลขรุ่นจะอยู่ใกล้กับล้อซ้ายที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ โปรดอ้างอิงตัวเลขตัวแรกของหมายเลขรุ่นเพื่อตรวจสอบซีรี่ส์ของหุ่นยนต์

                                  

 

Braava

Serial Number ของ Braava jet® จะอยู่ใต้หุ่นยนต์ระหว่างล้อ
Serieal Number ของ Braava 300 Series จะอยู่ใต้มือจับ

Scooba

Serial Number ของ Scooba 400 Series ของคุณสามารถค้นหาได้โดยการถอดTankออกและดูด้านที่ติดกับตัวหุ่นยนต์
Serial Number ของ Scooba 300 Series สามารถดูได้โดยการถอดTankน้ำ สติกเกอร์บาร์โค้ดจะอยู่บนตัวหุ่นยนต์

Mirra

Mirra 500 Series