Roomba: Error 2

ทำความสะอาดแปรงของ Roomba 600 และ 700

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูแลชุดแปรงคู่ Roomba 600 และ 700 เป็นประจำ

 โปรดทราบว่าชุดหุ่นยนต์ของคุณอาจแตกต่างกันไป ขั้นตอนการดูแลแปรงจะเหมือนกันสำหรับ Roomba 600 และ 700 series

 

1. เปิดฝาครอบโดยยกแถบสีเหลืองทั้งสองอัน

 

2. ถอดและทำความสะอาดใต้ฝาครอบแปรงสีเหลืองและถอดผมและเศษซากออกจากเพลาแปรงโลหะ

3. ติดตั้งแบริ่งแปรงและแปรงอีกครั้งจากนั้นปิดตัวป้องกันแปรง